سیگار نیمسوز

پسر در ماشین منتظر بود. رو فرمان انگشست میزد. ظهر، حدود ساعت 3 بعد از ظهر، تپه های شمس آباد

پس کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟

نمیتونستم بیام، یه ماشینه مشکی اینجا بود نمیدونستم کیه. از دست بابام هم باید وقتی خونه بودم بکشم هم الان که مثلا خلاص شدم از دستش. خوب حالا کجا میخوایم بریم؟

بشین، بشین که باهات خیلی کار دارم.

——

آیدین؛ اینجا کجاس داریم میریم؟ میخوای سورپرایزم کنی کلک؟

آره عزیزم، میخوام سورپرایزت کنم

—–

کات به بیرونی، زمستون، دم دمای گرگ و میش، یه جایی مثله لواسون، هیچکس نیست و فقط این دونفر جلوی کادر هستن

آیدین، داره دیر میشه، کجاییم الان؟ کی برمیگردیم تهران؟ میترسم …

نترس وقتی با منی

نمیگم میترسما میدونی که من خیلی بهت اعتماد دارم

آره

ولی خوب یکمم میترسم چیکار کنم خوب

ببین …

چی شده؟

هیچی.

آیدین زود باش بریم اون ماشینه چیه داره میاد اینوری، پلیس مولیس نباشه شر بشه

نه نترس

نمیترسم، وقتی با تو ام نمیترسم

—-

عزیزم برگردیم دیگه؟ خیلی داره دیر میشه او ن ماشینه هم نزدیکمونه

ببین …

چیه؟

من خیلی دوست دارم، خودتم خوب میدونی

آره، خوب؟

پدرت بهم هفته پیش زنگ زد

بابام؟ چی گفت؟

هیچی، یکم باهم صحبت کردیم، حرفای مردونه

راستشو بگو، چی گفت؟

هیچی بابا هیچی فقط نگران تو بود میگفت چرا اینطوری میکنه و به زندگیش لگد میزنه

ولم کن، آیدین این ماشینه رو فک کنم میشناسما …

به من گوش کن، ولش کن اونو

خوب

خلاصه کنم برات، وقت نیست خیلی

بگو جونمو به لبم رسوندی. آیدین اینا چرا دارن میان سمت ماشین ما؟ میشناسیشون؟

قرار گذاشتیم که تو برگردی

چی؟

هیچی قرار شد تو برگردی خونه، بعد بابات کمکمون کنه باهم درست زندگی رو بسازیم

آیدین! من که بهت گفتم اون چطور آدمیه. من رو میخواد به زور بفرسته خارج مارو از هم دور کنه

نه خودش بهم گفت اینکارو نمیکنه

تو چرا باور کردی؟ اونو نمیشناسی آیدین نمیشناسیش

ببین، با اینا برو، اینا تورو صحیح و سالم میبرن پیش بابا بعد من میام باهم حرف میزنیم

آیدین،  نکن این کارو بامن نکن

چیزی نمیشه که میشینی تو ماشین و میری، همین

آیدین تورو خدا کمکم کن نزار اینا منو ببرن

*صداهای دخترک تبدیل به جیغ میشه

آیدین اینا چرا ئس با من اینطوری میکنن مگه نگفتی منو میخوان فقط ببرن پس چرا …

پسرک پشت به صحنه، سیگاری روشن میکند.

به چراغ های کم نور ولی پرتعداد شهر نگاه میکند و

پک عمیقی به سیگار میزند