لطفا به یکدیگر فرصتِ بودن بدهیم

این متن رو مرتب معتمدی نوشته و به نظرم خوندنش به صورت روزانه و دوره ای خیلی برای ما واجب هستش. پیشنهاد جدی میکنم این متن رو٬ حداقل یک بار٬ بخونید.


به یکدیگر فرصت «بودن» بدهیم

بعد از سفر ۳۶ روزه به خارج و مشاهده‌ی داخل سر فرصت، این نتیجه به من رسید که ما در ایران، شایدم جهان، اسیر یکدیگر هستیم. از خانواده گرفته تا دوست و ملت و دولت.
ما به معنای واقعی کلمه «درگیر» همه هستیم جز خودمان. رونق فیس‌بوک و وایبر و اینستاگرام هم گواه بر همین است.
ما با نظر‌ها، توجه‌ها، کمک‌ها، هم‌دردی‌ها، قضاوت‌ها و فضولی‌ها و انواع سیخونک‌ها، یکدیگر را در این مملکت زندانی کرده‌ایم و نه به هم و نه به خود، اجازه‌ی بودن نمی‌دهیم.
اجازه‌ی آزاد بودن، بی‌دین‌بودن، کسخل‌بودن، گیاه‌خواربودن، عجیب‌لباس‌بودن، همجنس‌گرابودن، تپل‌بودن، کچل‌بودن و هر کوفتی بودن.
ما حتی اجازه نمی‌دهیم پارتنر سابق‌مان که دیگر با ما نیست، با کس دیگری وارد رابطه شود. یعنی او حتی بعد از رهایی از بند ما، آزاد نیست؟
به کره‌ی زمین قسم که او آزاد است.
ما اسیریم، که حتی چیزهای تمام شده را ول نمی‌کنیم.

ول کنیم تا ول شویم
می‌دانم که تقریبا در این خاک، امری‌ نشدنی‌ست. ولی حداقل سعی که می‌شود کرد. از نظر ندادن و نظر نخواستن شروع کنیم و تمرکز خود را به سمت «داخل» معطوف کنیم تا «خارج». موتور مقایسه‌گر و فضولی‌گر و قضاوت‌گر را خاموش کنیم و به خودمان و دیگران «فضا» بدهیم.
جا برای همه هست.

اول اشتباه خود را درست کنیم، بعد دوباره اشتباه خودمان را
وقتی به آموختن یوگا یا هر راه و روشِ «درست‌کن» مشغول می‌شویم. اول از همه می‌فهمیم که در هر ثانیه از بودن حداقل یک اشتباه داریم که باید درستش کنیم. یا طرز نشستن و ایستادنمان است، یا تنفس، یا نگاه یا طرز «تفکر». که معمولا همه‌ی این‌ اشتباه‌ها را در لحظه داریم. پس چطور انقدر «به‌کار» دیگرانیم؟ چطور انقدر مشغول «نقد و نظر» هستیم؟ گیریم «سازنده» هم باشد. نخواستیم. خودمان را اگر بسازیم، سازنده‌ترین کار است. خیلی هم وقت و انرژی می‌برد. شش دنگ حواس را هم می‌بلعد.

حواسمان به خودمان باشد
از اره، اوره و شمسی‌کوره بکشیم بیرون و بکنیم در خودمان. خیلی سفت!
در نهایت و در همین لحظه، همه‌ی ما تنها هستیم. این‌را بفهمیم و به دیزاین و «طراحی تنهایی» بپردازیم. از محکم کردن چارچوب بدنمان تا شل‌کردن و رهاساختن سیالِ فکر و ذهنمان. مطمئن باشیم که عزیزانمان بدون آنکه بگوییم، چون داریم «انجام» می‌دهیم، از ما یاد می‌گیرند و ما خواهی‌نخواهی تاثیر سازنده‌مان را به اطراف منتقل می‌کنیم.

سفر خارج برویم
نه حتما خارج از کشور، ولی به خارج از خانه، خارج از شهر، خارج از مغز، عقیده، تعصب، باور و خارج از هر چارچوبی که درون‌ آنیم برویم. با این کار، فرصت سفر به داخل را از طریق دور شدن و مسلط شدن و مشاهده کردن پیدا می‌کنیم. البته اگر باز در آن خارج حواسمان به دیگران نباشد.


لطفا به یکدیگر فرصتِ بودن بدهیم.
تا به خودمان اجازه‌ی بودن بدهیم.

Better Debugging Android Unity Games When Deployed

There is something called the logcat, which is a combined message pipe from all applications. To read it you first need to locate the adb tool that comes with the Android SDK. Depending on which version you have of the SDK the adb is located either under <sdk>/tools or<sdk>/platform-tools.

Simply start it like this:

$ adb logcat

and it will start printing out everything that is going on on the device. To limit it to only show the output from inside Unity, you can try this:

$ adb logcat -s Unity

or, to get a little bit more info about what’s going on:

$ adb logcat -s Unity ActivityManager PackageManager dalvikvm DEBUG

If you wish to report a bug or otherwise ‘quote’ the logcat, you can dump the complete logcat to a file like this:

$ adb logcat -d > logcat.txt

A blog, a post (and few other stories)

Some big stuff happened like Rot Gut getting Greenlit and some other things and wrote a big draft on all this but I rather talk about this rather than brag on.

There are several sources of wisdom that are not “single-use”, meaning that you can read and re-read them after some time and they will fruit deeper and more valuable each time (Replaybility value?). I’m sure, or at least hope, each of us has at least one in each category that is important to one self and I like to share one of mine with you.

The source of wisdom that I’m about to share is nothing but Dead Mage studio’s lead Amir H. Fassihi‘s personal blog, cleverly called “thought++“.

I find myself getting back to this blog for several years now and after reading new blog posts, I get back to the old ones and re-read them and even though I know some of them by heart, I find a lot of wisdom hardened into them and it’s always been a mesmerizing experience.

I strongly suggest you do the same, especially if you are into game development or similar fields but there are enough content for everyone and any discipline, IMHO.

If you “do not have time” to do that ( *sighs* ), I suggest you to at least read this particular blog post, “The Rare Breed“. There are 20 mandatory and 3 optional attributes listed by the man of the hour that is essential to any candidate for the project they were head hunting at the time but it’s a good measure on where you are in your life, no matter whether you are into programming or not.

I’ve printed the list and pasted on my wall in my room and read it everyday to my shame, just to realize how far I am from the person I should be, and clearly am not.

Useful ADB Logcat parameter for Unity developers

When logging device logs with ADB’s logcat, it’s hard to see your app’s logs between seas of device’s logs, so it’s better to filter out whatever is interested to you when debugging an app. So in case of Unity, you can use this switch to filter out everything but Unity’s Debug.Log commands:

adb logcat -s Unity

Painfree way to add a PATH to Mavericks

With the new Mavericks, the traditional ways that mostly one will find out via Googling in order to add a PATH to environment list of OS X, won’t work. Apple secretly moved to a folder called “path” in “etc” folder to store system paths but there is a folder called “path.d” that you can store your paths there and it will work like a charm.

So, simply create a text file, add your path inside it, save and move it to “/etc/path.d” and reboot/relogin and you are good to go.

I’ve used it to access platform tools of Android SDK but it can be used for anything.

The Ultimate Question

Due to me teaching job and games that we made, I get to asked about how to get into game development and which way to go and similar nonsense. People are basically trying to evaluate that whether they are fit for the job or not or what’s the shortest way to get achievement and success.

I read a lot of articles and advices from “successful” game developers through the years and recently found a question that answers it all, and no, it’s not 42, at least not this time. I believe that answering honestly to this simple question should be enough to guide for either someone who just got into game development or even someone 10 years down the road and re-evaluating.

From the experience, I think one should not think twice about his answer and the first answer that comes into your mind, is the answer. Just don’t.

*drum roll* and the question is : “Do you see yourself doing something beside game development?“.

Reason behind is that this is hardest thing I’ve done my whole life and from what I’ve heard from fellow game dev’s, it’s not easy for them either. So if you see yourself doing something beside this, chase it and don’t ever look back.

I honestly believe only people that can not do anything beside it, should pursue it.

Serious Uplifting

One of the sources of energetic music that I find myself enjoying is Trance. And thankfully there are numerous bands/individuals doing it so there is no lack of it. And due to this great amount of generated tracks each week, there are several radio shows that select and promote “selec-chin” of these in their programs. You can listen to them online when they broadcast or download them from their websites or download them.

The main one I’m following is A State of Trance by Armin van Burren but there are others as well like Group Therapy Radio by Above & Beyond, Ori Uplift, just to name a few.

I can’t listen to them for a long time and I need a break after a few months of them but they are very positive and energetic and sometimes I find awesome tunes in them.

Due to their genre, they are very emotional as well which I like and not harsh like Drum & Bass and doesn’t mess with your brain as is with sub-genres like Dubstep.

Don’t get me wrong, I love D ‘n B and Dubstep, but I can’t work while listening to them since they need me consciously listening to them and also lose their “favor” after a few hours.

Hope you enjoy them as well.